Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0006-23
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "KAFETERIJA"

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0006-23
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "KAFETERIJA"
Naziv (skraćeno)"KAFETERIJA" d.o.o.
AdresaBihać, Bihać, Bosanska bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263897040005
Carinski broj 

1 - 1