Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0003-23
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "ASM Company" Bužim

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0003-23
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "ASM Company" Bužim
Naziv (skraćeno)"ASM Company" d.o.o. Bužim
AdresaBužim, Bužim, Vrhovska 565
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263896580006
Carinski broj 

1 - 1