Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0705-22
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "T.Z Steel" Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0705-22
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "T.Z Steel" Bihać
Naziv (skraćeno)"T.Z Steel" d.o.o. Bihać
AdresaBihać, Bihać, Ribićkih ljiljana 2
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263894020003
Carinski broj 

1 - 1