Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0058-22
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "CNC SYNCHRON" Bosanska Krupa

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0058-22
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "CNC SYNCHRON" Bosanska Krupa
Naziv (skraćeno)d.o.o. "CNC SYNCHRON" Bosanska Krupa
AdresaBosanska Krupa, Bosanska Krupa, Unska bb (Poslovna zona pilana)
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263878410004
Carinski broj 

1 - 1