Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0052-22
Naziv : Javno preduzeće "Agencija za razvoj Grada Bihaća" d.o.o. Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0052-22
NazivJavno preduzeće "Agencija za razvoj Grada Bihaća" d.o.o. Bihać
Naziv (skraćeno)JP "Agencija za razvoj Grada Bihaća" d.o.o. Bihać
AdresaBihać, Bihać, Bosanska broj 4
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263877440007
Carinski broj 

1 - 1