Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0042-21
Naziv : "MERAK ALEJA" društvo ograničene odgovornosti Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0042-21
Naziv"MERAK ALEJA" društvo ograničene odgovornosti Bihać
Naziv (skraćeno)"MERAK ALEJA" d.o.o. Bihać
AdresaBihać, Bihać, Plješevička br. 59
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263849400008
Carinski broj 

1 - 1