Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0338-20
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "FINAL-KER" Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0338-20
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "FINAL-KER" Bihać
Naziv (skraćeno)D.o.o."FINAL-KER" Bihać
AdresaBihać, Bihać, Plješevička 2b,Poslovna zona Kamenica
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263843460009
Carinski broj 

1 - 1