Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0065-18
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "JOBSTEP INTERNATIONAL" Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0065-18
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "JOBSTEP INTERNATIONAL" Bihać
Naziv (skraćeno)d.o.o. "JOBSTEP INTERNATIONAL" Bihać
AdresaBihać, Bihać, Hamze Hume bb, Poslovna zona Kombiteks
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263788850005
Carinski broj 

1 - 1