Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0003-22
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "NUCAD" Bugojno

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0003-22
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "NUCAD" Bugojno
Naziv (skraćeno)"NUCAD" d.o.o. Bugojno
AdresaBugojno, Bugojno, Armije BiH 171
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263778110003
Carinski broj 

1 - 1