Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0783-16
Naziv : " Sigurna Ruka " Društvo za pružanje usluga d.o.o. Bosanska Krupa - u likvidaciji

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0783-16
Naziv" Sigurna Ruka " Društvo za pružanje usluga d.o.o. Bosanska Krupa - u likvidaciji
Naziv (skraćeno)" Sigurna Ruka " d.o.o.- u likvidaciji
AdresaBosanska Krupa, Ljusina, Ljusina bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263750960001
Carinski broj 

1 - 1