Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0713-16
Naziv : Društvo s ograničenom odgovornošću " FREUND HOLZ - prijatelj drveta" Bihać - u likvidaciji

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0713-16
NazivDruštvo s ograničenom odgovornošću " FREUND HOLZ - prijatelj drveta" Bihać - u likvidaciji
Naziv (skraćeno) " FREUND HOLZ - prijatelj drveta" d.o.o. Bihać - u likvidaciji
AdresaBihać, Bihać, Željeznička bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263748550009
Carinski broj 

1 - 1