Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0555-15
Naziv : "SS Diamond q8" Društvo sa ograničenom odgovronošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0555-15
Naziv"SS Diamond q8" Društvo sa ograničenom odgovronošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"SS Diamond q8" d.o.o. Sarajevo
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Emira Bogunića Čarlija br. 22
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202128530009
Carinski broj 

1 - 1