Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0034-23
Naziv : Društvo za građevinarstvo "SM GRADNJA & PROMET" d.o.o. Maglaj

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0034-23
NazivDruštvo za građevinarstvo "SM GRADNJA & PROMET" d.o.o. Maglaj
Naziv (skraćeno)"SM GRADNJA & PROMET" d.o.o. Maglaj
AdresaMaglaj, Maglaj, Aleja ljiljana broj 36
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219188900000
Carinski broj 

1 - 1