Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0033-23
Naziv : MOHANNAD JALALO d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0033-23
NazivMOHANNAD JALALO d.o.o.
Naziv (skraćeno)MOHANNAD JALALO d.o.o.
AdresaVisoko, Visoko, Prijeko bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219189030009
Carinski broj 

1 - 1