Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0155-20
Naziv : Društvo za ugostiteljstvo, turizam i usluge LENIKAN d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0155-20
NazivDruštvo za ugostiteljstvo, turizam i usluge LENIKAN d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)LENIKAN d.o.o. Sarajevo
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Braće Begića br. 35
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202749130004
Carinski broj 

1 - 1