Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0027-20
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "GREEN CAPITAL" Kulen Vauf

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0027-20
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "GREEN CAPITAL" Kulen Vakuf
Naziv (skraćeno)"GREEN CAPITAL" d.o.o. Kulen Vakuf
AdresaKulen Vakuf, Kulen Vakuf, Unska bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263827000006
Carinski broj 

1 - 1