Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0305-19
Naziv : Plancraft društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0305-19
NazivPlancraft društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o.
Naziv (skraćeno)Plancraft d.o.o.
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Višnjik br. 24
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202643220004
Carinski broj 

1 - 1