Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 3-4391
Naziv : Samostalni preduzetnik za usluge "VAMIN-CO" Brčko distrikt BiH, Brčko, Josipa Eugena Tomića br. 2 vl. Aleksandar Zekić s.p.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS3-4391
NazivSamostalni preduzetnik za usluge "VAMIN-CO" Brčko distrikt BiH, Brčko, Josipa Eugena Tomića br. 2 vl. Aleksandar Zekić s.p.
Naziv (skraćeno)
AdresaBrčko, Brčko, Josipa Eugena Tomića br. 2
Oblik organizovanjaObrtnik/Preduzetnik
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4700520320004
Carinski broj 

1 - 1