Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0229-13
Naziv : ReSys d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0229-13
Naziv ReSys d.o.o.
Naziv (skraćeno)
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Jukićeva br. 75
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4201852870001
Carinski broj 

1 - 1