Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0415-11
Naziv : Privredno društvo "BUHA EDILE" d.o.o. Zavidovići

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0415-11
NazivPrivredno društvo "BUHA EDILE" d.o.o. Zavidovići
Naziv (skraćeno) "BUHA EDILE" d.o.o. Zavidovići
AdresaZavidovići, Zavidovići, Ulica Zlatnih ljiljana bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218743530004
Carinski broj 

1 - 1