Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-05-0263-09
Naziv : SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-05-0263-09
NazivSREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA
Naziv (skraćeno)
AdresaVogošća, Sarajevo, ul. Jošanička br. 119
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4200425670003
Carinski broj 

1 - 1