Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-05-0006-08
Naziv : Javna ustanova "Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija" Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-05-0006-08
NazivJavna ustanova "Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija" Bihać
Naziv (skraćeno)
AdresaBihać, Bihać, 501. Slavne brigade broj 10
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263305050003
Carinski broj 

1 - 1