Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 2-49
Naziv : Javna ustanova "Biotehnički fakultet" u Bihaću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS2-49
NazivJavna ustanova "Biotehnički fakultet" u Bihaću
Naziv (skraćeno)
AdresaBihać, Bihać, ul.Kulina Bana br.2.
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263309800007
Carinski broj 

1 - 1