Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 2-44
Naziv : Srednja poljoprivredna škola "SANUS FUTURUM" Sanski Most

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS2-44
NazivSrednja poljoprivredna škola "SANUS FUTURUM" Sanski Most
Naziv (skraćeno)
AdresaSanski Most, Sanski Most, Krkojevci bb.
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263121320008
Carinski broj 

1 - 1