Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-05-0030-14
Naziv : Javna ustanova Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-05-0030-14
NazivJavna ustanova Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo
Naziv (skraćeno)
AdresaStari Grad, Sarajevo, ul. Dugi Sokak br. 9
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4200329100000
Carinski broj 

1 - 1