Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-05-0001-07
Naziv : Javna ustanova Katolički školski centar "IVAN PAVAO II" Škola za Europu - Osnovna škola Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-05-0001-07
NazivJavna ustanova Katolički školski centar "IVAN PAVAO II" Škola za Europu - Osnovna škola Bihać
Naziv (skraćeno)
AdresaBihać, Bihać, Križ bb.
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263518630003
Carinski broj 

1 - 1