Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-05-0001-08
Naziv : Javna ustanova Osnovna škola "SANICA" Sanica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-05-0001-08
NazivJavna ustanova Osnovna škola "SANICA" Sanica
Naziv (skraćeno)
AdresaKljuč, Sanica, Sanica
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263519950001
Carinski broj 

1 - 1