Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0912-23
Naziv : "2u1" KNJIŽARA I KOPIRNICA d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0912-23
Naziv"2u1" KNJIŽARA I KOPIRNICA d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Zaima Šarca br. 14a
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203245030005
Carinski broj 

1 - 1