Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0166-23
Naziv : KAUR d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0166-23
NazivKAUR d.o.o.
Naziv (skraćeno)
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Himze Polovine br. 41
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203144190001
Carinski broj 

1 - 1