Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0824-22
Naziv : MAERD d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0824-22
NazivMAERD d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Hakije Kulenovića broj 1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203093930005
Carinski broj 

1 - 1