Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0816-21
Naziv : Jug-Ar d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0816-21
NazivJug-Ar d.o.o.
Naziv (skraćeno)
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul.Branilaca Šipa 19C
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202946040009
Carinski broj 

1 - 1