Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 58-01-0040-21
Naziv : INFIMA društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS58-01-0040-21
Naziv INFIMA društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno) INFIMA d.o.o.
AdresaČapljina, Čapljina, ul. Mate Bobana bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4228059670005
Carinski broj 

1 - 1