Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 58-01-0123-20
Naziv : HUMAN INVEST GROUP d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS58-01-0123-20
Naziv HUMAN INVEST GROUP d.o.o.
Naziv (skraćeno) HIG d.o.o.
AdresaMostar, Mostar, ul. Stjepana Radića bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4228046260002
Carinski broj 

1 - 1