Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0992-17
Naziv : MasterInvest d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0992-17
NazivMasterInvest d.o.o.
Naziv (skraćeno)
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Azići broj 20
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202457270000
Carinski broj 

1 - 1