Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0837-17
Naziv : ELITE REAL ESTATE d.o.o Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0837-17
NazivELITE REAL ESTATE d.o.o Sarajevo
Naziv (skraćeno)
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Tvornička br. 3
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202435970008
Carinski broj 

1 - 1