Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0575-17
Naziv : ARTENT d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0575-17
NazivARTENT d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)
AdresaSarajevo-Novo Sarajevo, Sarajevo Dio, ul. Radnička bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202400080000
Carinski broj 

1 - 1