Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0224-16
Naziv : EUFORIJA d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0224-16
NazivEUFORIJA d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo, ul. Branilaca dobrinje bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202204490003
Carinski broj 

1 - 1