Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0311-14
Naziv : B

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0311-14
NazivBRISAN IZ SUDSKOG REGISTRA: "AdanaNed" d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)
AdresaHadžići, Sarajevo, ul. Hadželi bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4201979600003
Carinski broj 

1 - 1