Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0126-14
Naziv : Bizplus Finance Društvo za računovodstvo i reviziju d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0126-14
NazivBizplus Finance Društvo za računovodstvo i reviziju d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 160F
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4201951930008
Carinski broj 

1 - 1