Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0717-13
Naziv : MEDIA LOBBY d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0717-13
NazivMEDIA LOBBY d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Antuna Hangija br. 61
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4201915030009
Carinski broj 

1 - 1