Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0099-24
Naziv : "GARDA" d.o.o. Tešanj, Agencija za zaštitu ljudi i imovine

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0099-24
Naziv"GARDA" d.o.o. Tešanj, Agencija za zaštitu ljudi i imovine
Naziv (skraćeno)"GARDA" d.o.o. Tešanj
AdresaTešanj, Tešanj, Krndija bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218372020008
Carinski broj 

1 - 1