Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0102-24
Naziv : "FAR-MAL" Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Breza

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0102-24
Naziv"FAR-MAL" Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Breza
Naziv (skraćeno)"FAR-MAL" d.o.o. Breza
AdresaBreza, Breza, Gazi Husrev-bega bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219234780006
Carinski broj 

1 - 1