Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0113-20
Naziv : "MAJDANAC" društvo sa ograničenom odgovornošću Jajce

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0113-20
Naziv"MAJDANAC" društvo sa ograničenom odgovornošću Jajce
Naziv (skraćeno)"MAJDANAC" d.o.o. Jajce
AdresaJajce, Jajce, ul. Industrijska bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236728630009
Carinski broj 

1 - 1