Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0517-16
Naziv : NERSAL d.o.o. Visoko, Društvo za proizvodnju, promet i usluge

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0517-16
NazivNERSAL d.o.o. Visoko, Društvo za proizvodnju, promet i usluge
Naziv (skraćeno)NERSAL d.o.o. Visoko
AdresaVisoko, Visoko, Ginje 13
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218935100003
Carinski broj 

1 - 1