Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 45-01-0001-11
Naziv : "Auto moto klub-Servis pomoć i usluge" društvo sa ograničenom odgovornošću, Goražde

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS45-01-0001-11
Naziv"Auto moto klub-Servis pomoć i usluge" društvo sa ograničenom odgovornošću, Goražde
Naziv (skraćeno)"AMK SPU" d.o.o. Goražde
AdresaGoražde, Goražde, Rabite bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4245065410009
Carinski broj 

1 - 1