Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-9000
Naziv : "ALFA-PLAST" d.o.o. TOMISLAVGRAD

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-9000
Naziv"ALFA-PLAST" d.o.o. TOMISLAVGRAD
Naziv (skraćeno)"ALFA-PLAST" d.o.o. TOMISLAVGRAD
AdresaTomislavgrad, Tomislavgrad, Tabašnica 31
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4281048470002
Carinski broj 

1 - 1