Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-1269-09
Naziv : "ŠVABO TRANS" transport, trgovina i usluge društva sa ograničenom odgovornošću Kiseljak-U STEČAJU

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-1269-09
Naziv"ŠVABO TRANS" transport, trgovina i usluge društva sa ograničenom odgovornošću Kiseljak-U STEČAJU
Naziv (skraćeno)"ŠVABO TRANS" d.o.o. Kiseljak-U STEČAJU
AdresaKiseljak, Kiseljak, Fra Bone Ostojića br. 4
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236195980002
Carinski broj 

1 - 1