Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-8463
Naziv : MAN MARKET d.o.o. za proizvodnju i trgovinu stočne hrane Kupres

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-8463
NazivMAN MARKET d.o.o. za proizvodnju i trgovinu stočne hrane Kupres
Naziv (skraćeno)MAN MARKET d.o.o. za proizvodnju i trgovinu stočne hrane Kupres
AdresaKupres, Kupres, Kralja Tvrtka br.7.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4281021860003
Carinski broj 

1 - 1