Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-02-0018-09
Naziv : "Pobjeda" d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i dijelova

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-02-0018-09
Naziv"Pobjeda" d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i dijelova
Naziv (skraćeno)"Pobjeda" d.d. Tešanj
AdresaTešanj, Bukva, Poslovna zona Bukva 3
Oblik organizovanjaDIONIČKO DRUŠTVO
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218083000007
Carinski broj 

1 - 1