Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0458-24
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću " VOĆE KRAJINA " Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0458-24
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću " VOĆE KRAJINA " Bihać
Naziv (skraćeno)d.o.o. " VOĆE KRAJINA " Bihać
AdresaBihać, Bihać, Plješevička bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263941470004
Carinski broj 

1 - 1