Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0457-24
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "PLAN B" Sanski Most

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0457-24
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "PLAN B" Sanski Most
Naziv (skraćeno)"PLAN B" d.o.o. Sanski Most
AdresaSanski Most, Sanski Most, Lolin sokak bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263941120003
Carinski broj 

1 - 1